خانه نویسندگان مطالب توسط سمیرا کاظمی

سمیرا کاظمی

3 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی كارشناسی ارشد معماری منظر موسسه آموزش عالی رسام کرج
تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف

تنوع و تعدد گونه های گیاهی در فضاهای مختلف

پژوهشی در ملبورن استرالیا نشان می دهد که باغچه های کنار خیابان نسبت به بستر باغ ها و چمنزارها دارای بیشترین غنا و تنوع گونه ها هستند.
نقش مرداب در تثبیت خطوط ساحلی

نقش مرداب در تثبیت خطوط ساحلی

نتایج 14 مطالعه انجام شده در جهان نشانگر اين است که مرداب های عریض با پوشش گیاهی متراکم به میزان زيادی در کاهش شدت امواج و تثبیت خطوط ساحلی موثر هستند.
تبدیل یک میدان قدیمی متروکه به محیطی سرزنده و چند عملکردی

تبدیل یک میدان قدیمی متروکه به محیطی سرزنده و چند عملکردی

این میدان برای رویدادهای مختلفی در نظر گرفته شده و ایده طراحی باغهای کوچک مناسب ویژگی چند عملکردی آن است زیرا این باغها را می توان در مناسبتها جا به جا کرد.