سمیه حسام الحکما

سمیه حسام الحکما

پارک شهر داکلندز کاری از استودیو مالا

پارک شهر داکلندز کاری از استودیو مالا

استودیو مالا مستر پلانی برای پیوند دادن عرصه های چندمنظوره، پارکهای موجود و بخش جدید پاویلیون M داکلندز با مجموعه ای از فضاهای تفریحی و باغی ارائه کرده است.

حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم

حفظ و باز زنده سازی منظر توسط مردم

تفاوت میان نیازهای مردم در قرن نوزدهم و در جامعه مدرن امروز از طریق این پروژه نشان داده شده است. این پروژه یک نمونه ملموس از چگونگی قدرت مردم برای تغییر جهان است.