خانه نویسندگان مطالب توسط سحر حمیدی

سحر حمیدی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مداخله بی رویه و بدون سناریوی محلات قدیمی شهرها

مداخله بی رویه و بدون سناریوی محلات قدیمی شهرها

0
در بافتهای قدیمی شهرها، مداخله در معماری و منظر از سبکهای مختلف تبعیت نمی کرد و الگوها، الزامات و نیازهای مردم طبق فرهنگ هر عصر به معماران بعدی منتقل می شد.
طراحی منظر بر اساس الگوی خطوط تراز زمین

طراحی منظر بر اساس الگوی خطوط تراز زمین

0
عوارض و خطوط تراز زمین به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها، در معماری و معماری منظر نقش بسزایی دارند. یک طراحی خوب همواره مبتنی بر بستر و زمینه اصلی است .
خیابان گونزالو دکاروالیو به عنوان فضایی سرآمد در مهار گرمای جهانی

خیابان گونزالو دکاروالیو به عنوان فضایی سرآمد در مهار گرمای جهانی

0
یکی از الهام بخش ترین مثالها در باب چگونگی مشارکت فضاهای سبز در ارتقای کیفیت محیط شهری، خیابان گونزالو دکاروالیو است که آنرا زیباترین خیابان جهان می نامند.
نقش محوطه آثار باستانی در پویایی محیط و شهر

نقش محوطه آثار باستانی در پویایی محیط و شهر

0
با طراحی مناسب سایت بنای تاریخی با عناصر منظرین می توان جان تازه ای به محوطه اطراف آن بخشید که خود موجب پویایی اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه و شهر می شود.
تلفیق فضاهای معماری با منظر در مجموعه گنجعلی خان کرمان

تلفیق فضاهای معماری با منظر در مجموعه گنجعلی خان کرمان

0
طراح مجموعه گنجعلی خان کرمان، منظر و معماری را تلفیق کرده به گونه ای که به هیچ وجه از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و گویی هر کدام بر حضور دیگری تاکید می کنند.