نویسنده: رضا امیری آزاد

میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری
 • زمان مطالعه : 7 دقیقه
 • ۰

  میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری

  در میدان پوتسدامر در برلین آلمان که جایزه پروژه های منظر آبی را برده است، ترکیبی از مصرف آب پایدار و منطقه تفریحی از هر طریقی که آبهای روان محیط قابل درک برای شهروندان شهر و توریستها باشند، وجود دارد.

  نگاهی گذرا به فعالیتهای زاها حدید
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
 • ۰

  نگاهی گذرا به فعالیتهای زاها حدید

  برنده جایزه پریتزکر، تحصیل کرده معماری، طراح فشن و هنرمند، زاها حدید یکی از معروفترین و مشهورترین چهره های مشخص حرفه معماری بود. احترام و انتقادهای بسیار برای اشکال منحنی مبنی بر احساسات جسمانی برای او که معروف به حدید رز (Hadid rose) بود، وجود داشت.

  لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه
 • ۰

  لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری

  لندن قصد دارد به پارک ملی شهری که محدوده شهری وسیعی است و از طریق روشهای متنوع برای افزایش دارایی طبیعی منظر زیست خود مدیریت و محافظت می گردد، تبدیل شود.