رضا امیری آزاد

رضا امیری آزاد

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری

میدان پوتسدامر در برلین، مناسب و دوستدار محیط زیست شهری

در میدان پوتسدامر در برلین آلمان که جایزه پروژه های منظر آبی را برده است، ترکیبی از مصرف آب پایدار و منطقه تفریحی از هر طریقی که آبهای روان محیط قابل درک برای شهروندان شهر و توریستها باشند، وجود دارد.

رابرت استیرن برنده مدال طلای AIA در سال 2017

رابرت استیرن برنده مدال طلای AIA در سال 2017

مدال طلا انجمن AIA و انجمن دانشگاهی مدارس معماری (ACSA) که به فردی که یک دهه به شدت درگیر آموزش معماری بوده اهدا می شود، امسال به رابرت استیرن اعطا شده است.

نگاهی گذرا به فعالیتهای زاها حدید

نگاهی گذرا به فعالیتهای زاها حدید

برنده جایزه پریتزکر، تحصیل کرده معماری، طراح فشن و هنرمند، زاها حدید یکی از معروفترین و مشهورترین چهره های مشخص حرفه معماری بود. احترام و انتقادهای بسیار برای اشکال منحنی مبنی بر احساسات جسمانی برای او که معروف به حدید رز (Hadid rose) بود، وجود داشت.

لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری

لندن به عنوان اولین پارک ملی شهری

لندن قصد دارد به پارک ملی شهری که محدوده شهری وسیعی است و از طریق روشهای متنوع برای افزایش دارایی طبیعی منظر زیست خود مدیریت و محافظت می گردد، تبدیل شود.

مرکز هنرهای نمایشی هونگ گیائو در شانگهای

مرکز هنرهای نمایشی هونگ گیائو در شانگهای

ساختمان تئاتر در مرکز هنرهای نمایشی مانند استون هنج به عنوان برنامه سنتی با بیانی شفاف و سینماها همانند جعبه فلزی برای برنامه قرن بیستمی، بسط یافته اند.