پرستو زالی

پرستو زالی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
غنای حسی در منظر هورامانات

غنای حسی در منظر هورامانات

در فرآیند ادراک محیط، رابطه‌ ای دو طرفه میان ویژگی محیط و درک حسی انسان وجود دارد. محیط کیفیات بصری، صوتی، لمسی و بویایی را در معرض حواس انسان قرار می‌ دهد.