پریا محمدپور

پریا محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

راهکارهای حفاظت از منظر بومی با تاکید بر تامین نظافت گردشگران

نیاز به امکانات و فضاهای بهداشتی برای نظافت گردشگران خصوصاً سرویسهای بهداشتی از چالشهای اساسی پیش روی گردشگران است که در صورت عدم پاسخگویی مناسب باعث بروز عفونت و بیماری می شود.

صفحه 1 از 2 1 2

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.