خانه نویسندگان مطالب توسط پریچهر اصل فلاح

پریچهر اصل فلاح

19 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پل لوخت‌سینگل، اولین پروژه در جهان به روش کراودفاندینگ

پل لوخت‌سینگل، اولین پروژه در جهان به روش کراودفاندینگ

0
کراودفاندینگ نوعی جدید و موثر از سرمایه گذاری است که در آن عموم مردم از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای محقق کردن یک پروژه، کمک های مالی اهدا می کنند.