خانه نویسندگان مطالب توسط پریچهر اصل فلاح

پریچهر اصل فلاح

19 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پل لوخت‌سینگل، اولین پروژه در جهان به روش کراودفاندینگ

پل لوخت‌سینگل، اولین پروژه در جهان به روش کراودفاندینگ

کراودفاندینگ نوعی جدید و موثر از سرمایه گذاری است که در آن عموم مردم از طریق یک پلتفرم آنلاین، برای محقق کردن یک پروژه، کمک های مالی اهدا می کنند.