نوشین زعفرونی

نوشین زعفرونی

کارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه شهید بهشتی
8 پروژه شهری که جوامع را دگرگون کرده اند

چند پروژه شهری که جوامع را دگرگون کرده اند

پروژه شهری به مردم کمک می کند تا بدانند که چگونه می توان از طریق ساختن فضای خوب و سیاست خلق زیبایی, در مورد یکدیگر حس خوب و زندگی بهتری در شهر داشته باشند.

انعکاس رموز طراحی باغ چینی در باغ سانکن پکن

انعکاس رموز طراحی باغ چینی در باغ سانکن پکن

طراحی باغ سنتی چینی به شدت بر نمادگرایی استوار است. طراحی باغهای سانکن پکن در فرهنگ غنی چین ریشه دارد و رجوع و تلاش برای درک فرهنگ قدیمی را یادآور می شوند.