معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
نیکو نامخواه
نیکو نامخواه

ویرانه های زیرزمینی

ایده طراحی این فضای چندمنظوره از فضای منفی موجود که مثل ویرانه های ناتمام در اطراف درختان وجود داشت، گرفته شد که با رشد گیاهان به بخشی از طبیعت تبدیل می شوند.
باغ رزا لوکزامبورگ یک فضای راه آهن فعال است که از یک زمین بایر شهری به یک دالان سبز تبدیل شده و نمونه بارزی از ترکیب حساسیت های معماری و پایداری است.
واژه های آبهای سطحی، سطوح نفوذپذیر، بوم شناسی شهری و ... بیشتر برای توجه به آنها در طراحی منظر و گرفتن گواهینامه طلایی LEED، بسته به کشور بستر طرح مهم هستند.