خانه نویسندگان مطالب توسط ندا کشاورز دوست

ندا کشاورز دوست

5 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طراحی منظر، ساحل دریا را به ساختمانها می آورد

طراحی منظر، ساحل دریا را به ساختمانها می آورد

0
با استفاده از طراحی منظر، مجتمع های مسکونی که از چشم انداز ساحل دریا محروم هستند می توانند با المانهایی حباب مانند و خطوط منحنی، امواج دریا را تداعی کنند.
فاز پنجم هتل ساحلی جمیرا

فاز پنجم هتل ساحلی جمیرا

0
طراحان فاز پنجم هتل جمیرا برای درک بهتر مخاطبین از نزدیک با مشتری های پروژه در تماس بودند. هدف نهایی رسیدن به رویای 20 میلیون گردشگر در سال 2020 است.
ایجاد محور سبز به عنوان ورودی یک مجتمع علمی

ایجاد محور سبز به عنوان ورودی یک مجتمع علمی

0
در شهر لیدن با استفاده از نظام کاشت و تغییر ارتفاع، مسیرهای متنوعی شکل گرفته اند که می توانند به عنوان محور سبز پیاده و محل های تعامل مطرح شوند.
محور پیاده و تاثیرش بر آشکار شدن امکانات شهری خیابان

محور پیاده و تاثیرش بر آشکار شدن امکانات شهری خیابان

0
ساده سازی بهتر از دادن هر طرحی به خوانایی فضا کمک می کند. خلاقیت نیز در پروژه های دارای محدودیت بروز می کند. محور پیاده ای در وین مثالی در این زمینه است.
تبدیل یک معدن زغال سنگ به یک قطب فرهنگی

تبدیل معدن زغال سنگ به قطب فرهنگی

0
معدنی با افزودن ویژگی هایی که عملکرد جدید را به گذشته تاریخی آن مرتبط می کند، تبدیل به قطب فرهنگی شده و مخاطبین آن حس متفاوتی در فضای جمعی را تجربه می کنند.