ندا کشاورز دوست

ندا کشاورز دوست

کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
فاز پنجم هتل ساحلی جمیرا

فاز پنجم هتل ساحلی جمیرا

طراحان فاز پنجم هتل جمیرا برای درک بهتر مخاطبین از نزدیک با مشتری های پروژه در تماس بودند. هدف نهایی رسیدن به رویای 20 میلیون گردشگر در سال 2020 است.

تبدیل یک معدن زغال سنگ به یک قطب فرهنگی

تبدیل معدن زغال سنگ به قطب فرهنگی

معدنی با افزودن ویژگی هایی که عملکرد جدید را به گذشته تاریخی آن مرتبط می کند، تبدیل به قطب فرهنگی شده و مخاطبین آن حس متفاوتی در فضای جمعی را تجربه می کنند.