نیوشا جوکار

نیوشا جوکار

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پارک تَنِر اِسپرینگز، مرغزاری در میان شهر

پارک تَنِر اِسپرینگز، مرغزاری در میان شهر

با توجه به واقع شدن پارک تنر اسپرینگز در قلب منطقه‌ Pearl در پورتلند، این پارک مرغزاری در شهر است که راه فراری را از زندگی شهری پر تکاپو فراهم می‌کند.

اولین موزه گل رز جهان در پکن

اولین موزه گل رز جهان در پکن

در این موزه‌، همه چیز به معنای واقعی کلمه به شکل گل رز است. طراحان با موفقیت، تاریخ چین، فرهنگ چینی و مدرنیته را در دسته گلی از رزها ترکیب کرده‌ اند.

درختان مقدس

درختان مقدس

درختان همیشه غذا، سرپناه، چوب، سایه و بسیاری از نیازهای اساسی انسانها را فراهم می ‌کنند. جای تعجب نیست که در تمدنهای مختلف درختان مقدس ستایش و پرستش شوند.