مهشید مشایخی

مهشید مشایخی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
فضای بازی کودکان در آلفورتویل

فضای بازی کودکان در آلفورتویل

نتایج تحقیقات تیم طراحی اسکیپ لیببر بر روی آموزش کودکان و ادراک آنها از فضای بازی، توسعه برنامه ای را فراهم کرده که به فضای بازی مخصوص خردسالان می پردازد.

پارک پاکتی خیابانی بالفور

پارک پاکتی خیابانی بالفور

پارک خیابانی بالفور پارکی کوچک در مقیاس همسایگی در سیدنی است که بر اساس هندسه موجود خیابانهای محلی و بسته شدن بخشی از خیابان بالفور طراحی شده است.

احیای جزیره گاورنر

احیای جزیره گاورنر

جزیره گاورنر یک پایگاه نظامی قدیمی در مرکز منهتن است که برای شهروندان قابل استفاده نبود. اما اکنون فضای باز پر جنب و جوشی است و نیم میلیون بازدیدکننده دارد.