مهناز خلیلی

مهناز خلیلی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
میدان بن آکسفورد، ارتباط دهنده گذشته و حال

میدان بن آکسفورد، ارتباط دهنده گذشته و حال

در طراحی میدان بن شهر آکسفورد، ارزش تاریخی آن اجازه می دهد تا نیاز فضای جدید و بافت سنتی قدیم به هم متصل شده و پس زمینه تاریخی به زندگی شهری افزوده شود.

پارک تالابی

پارک تالابی

برای رفع مشکلات یک شهر صنعتی که در طول جنگ سرد ساخته شده و از آلودگیهای مختلف رنج می برد، معماران منظر از یک استراتژی جامع در احیاء پارک تالابی بهره بردند.