خانه نویسندگان مطالب توسط مریم زاهدی

مریم زاهدی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
منظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه

منظر آئینی تلفیقی از سنت و افسانه

0
گورستان و زیارتگاه خالد نبی در منظری بکر، نمایانگر نگاه ساده ترکمنها به مفهوم زندگی بوده و تلفیقی از افسانه محلی و حضور عناصر منظرین همچون کوه و درخت است.
بوم گردی برگرفته از هویت مکان (منطقه بندر ترکمن)

بوم گردی برگرفته از هویت مکان (منطقه بندر ترکمن)

0
آنچه در ترویج بوم گردی اهمیت ویژه ای می­ یابد، وجود مشخصه ‌های بارز و ویژه ‌ای است که آن منظر را از سایر مناظر مشابه و هم ارز خود متمایز ساخته است.
آب آیینه معماران

آب آیینه معماران

0
حضور آب در حوض نه تنها نمایش انعکاس بناست، بلکه عنصر پیوند دهنده زمین به آسمان است. اندیشه عرفانی در باغ، آسمان را با انعکاس آیینه مانند آب به زمین می دوزد.