خانه نویسندگان مطالب توسط مریم طاهری

مریم طاهری

8 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تاثیر منظر طبیعی پیرامون ادارات بر کارمندان

تاثیر منظر طبیعی پیرامون ادارات بر کارمندان

0
وجود مناظری از طبیعت در ادارات باعث رضایت شغلی کارمندان می شود. کارمندان از کار در اداراتی که از چنین مناظری برخوردار نیستند، رضایت چندانی ندارند.
تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

0
نیترات در جریان آبیِ مدفون، به طور متوسط 18 مرتبه نسبت به جریان آبی روباز، مسافت بیشتری را قبل از خارج شدن طی می کند. دفن کردن جذب نیتروژن را کاهش می دهد.
تاثیر دیواره های خاکی لبه جاده ها در کاهش نوفه

تاثیر دیواره های خاکی لبه جاده ها در کاهش نوفه

0
دیواره های خاکی لبه جاده ها در صورتیکه فاقد شیب و دارای سطح فوقانی مسطح باشند، نسبت به دیوارهای کاهش نوفه، نقش موثرتری به عنوان حایل صوتی ایفا می کنند.
تاثیر حضور درختان بر خنکی هوا

تاثیر حضور درختان بر خنکی هوا

0
حضور درختان در خیابانی با ترافیک سنگین، موجب خنکی هوا تا 17.5 درجه سانتیگراد می شود. همچنین اثرات خنک‌ کنندگی تا مسافت 100.58 متر از محل احساس می شود.
بررسی فرآیند ادراک و پیوند انسان با محیط در منظر طبیعی استان سیستان و بلوچستان

بررسی فرآیند ادراک و پیوند انسان با محیط در منظر طبیعی استان سیستان و بلوچستان

0
دَرَک جایی است که در چند متری دریا، انواع درختان گرمسیری به ثمر نشسته اند و با حفر چاه دو متری، آب شیرین و زلال وجود دارد. ادراک تمامی این عناصر منظرین در کنار هم، تجربه کردن حسی جدید و لذت بخش است.
نتایج حاصل از حذف آلاینده ها از روان آبهای سطحی

نتایج حاصل از حذف آلاینده ها از روان آبهای سطحی

0
فرآیند حذف رسوبات و آلاینده ها از روان آبهای سطحی منجر به کاهش دمای این روان آبهای جاری در سطح آسفالت می شود که میزانِ این کاهش در دماهای متوسط و بالا، قابل ملاحظه است.
مزایای وجود درختان در پنج شهر از ایالات متحده امریکا

مزایای وجود درختان در پنج شهر از ایالات متحده امریکا

0
ارزش مالی درختان در شهر بیشتر از هزینه نگهداری آنها است. در مطالعه پنج شهر در آمریکا، هر دلار سرمایه‌ گذاری شده، سودی معادل 1.37 تا 3.09 دلار داشته ‌است.
طرحهایی برای ادغام طبیعت و شهرنشینی در ترکیه

طرحهایی برای ادغام طبیعت و شهرنشینی در ترکیه

0
برای رهایی از دوگانگی طبیعت و شهر، این پروژه با تاکید بر ادغام طبیعت در سه بخش طبیعت، طبیعت بدون تغییر و طبیعت تغییر یافته توسط مداخله انسان، طراحی شده است.