خانه نویسندگان مطالب توسط محدثه شهبازی

محدثه شهبازی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پارک و دریاچه نیلوفر آبی، نمونه ای از طراحی شهری پایدار در چین

پارک و دریاچه نیلوفر آبی، نمونه ای از طراحی شهری پایدار در چین

0
پارک دریاچه نیلوفر آبی نه تنها به عنوان یک مرکز شاخص فرهنگی برای جامعه عمل می کند بلکه به عنوان یک نمونه طراحی، نهادهای توسعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد.
10 فضای عمومی برتر جهان

10 فضای عمومی برتر جهان

0
فضای عمومی بستر بروز اتفاقات اجتماعی است و به عنوان راهی برای بازتاب وضعیت اجتماع مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطلب 10 میدان برتر دنیا معرفی شده اند.