خانه نویسندگان مطالب توسط ملیکاسادات سیدعلی

ملیکاسادات سیدعلی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر موسسه آموزش عالی رسام
تاثیر منظر اتاقهای دو هتل در زوریخ بر میزان درآمد آنها

تاثیر منظر اتاقهای دو هتل در زوریخ بر میزان درآمد آنها

0
مطالعه دو هتل در زوریخ با معیار بالابودن هزینه و افزایش میزان اقامت نشان می دهد این دو به دلیل داشتن منظری زیبا، درآمد بیشتری نسبت به سایر هتل ها داشته اند.