ملیکاسادات سیدعلی

ملیکاسادات سیدعلی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر موسسه آموزش عالی رسام
بهترین کتابها برای درک بامهای سبز

بهترین کتابها برای درک بامهای سبز

معماران منظر، محققان و نویسندگان در مورد مکتوب سازی روشهایی برای کمک به متخصصان در توسعه پروژه ها و اجرای سیستم بامهای سبز پیشرفت کرده و آنها را در قالب کتابهایی در دسترس قرار داده اند.

تاثیر منظر پیرامون مجتمع های مسکونی بر رفتار زنان

تاثیر منظر پیرامون مجتمع های مسکونی بر رفتار زنان

مطابق با پژوهشی در رابطه با ساکنان یک مجتمع مسکونی در شیکاگو، زندگی در ساختمان هایی که پیرامون آنها را درختان و چمن فرا گرفته، باعث می شود زنان رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز کمتری با والدین خود داشته باشند.

تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونی

تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونی

یافته های حاصل از کنترل و شبیه سازی کامپیوتری بیانگر آن است که درخت سایه اندازی با ارتفاع 7.5 متر منجر به کاهش سالانه 8 تا 12 درصد (10 تا 25 دلار) از هزینه های گرمایش و سرمایش یک خانه مسکونی می گردد.

حرفه معماری منظر، مهمتر از آنچه فکر می کنید

حرفه معماری منظر، مهمتر از آنچه فکر می کنید

دامنه حرفه معماری منظر فوق العاده وسیع است و چون حرفه پیچیده ای است، مهم نیز هست. در این مطلب برخی از دلایل نشان دهنده اهمیت معماری منظر ذکر شده است.

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

مطالعات نشان می دهد که آسفالت در خیابان سایه دار نسبت به خیابان بدون سایه عمر بیشتری داشته و این امر کاهش 60 درصدی هزینه حفاظت در طول 30 سال را در پی دارد.

تاثیر ساماندهی منظر راه بر امنیت آن در تگزاس

تاثیر ساماندهی منظر راه بر امنیت آن در تگزاس

تحقيقاتی در رابطه با ١٠ شريان اصلی در ايالت تگزاس نشان می دهد كه ٨ مورد از اين شريانها پس از ساماندهی منظر راه كاهش قابل توجهی در تصادفات ترافيكی داشته اند.