خانه نویسندگان مطالب توسط ملیکاسادات سیدعلی

ملیکاسادات سیدعلی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر موسسه آموزش عالی رسام
بهترین کتابها برای درک بامهای سبز

بهترین کتابها برای درک بامهای سبز

0
معماران منظر، محققان و نویسندگان در مورد مکتوب سازی روشهایی برای کمک به متخصصان در توسعه پروژه ها و اجرای سیستم بامهای سبز پیشرفت کرده و آنها را در قالب کتابهایی در دسترس قرار داده اند.
تاثیر منظر پیرامون مجتمع های مسکونی بر رفتار زنان

تاثیر منظر پیرامون مجتمع های مسکونی بر رفتار زنان

0
مطابق با پژوهشی در رابطه با ساکنان یک مجتمع مسکونی در شیکاگو، زندگی در ساختمان هایی که پیرامون آنها را درختان و چمن فرا گرفته، باعث می شود زنان رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز کمتری با والدین خود داشته باشند.
تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونی

تاثیر درختان سایه انداز بر کاهش هزینه های گرمایش و سرمایش خانه های مسکونی

0
یافته های حاصل از کنترل و شبیه سازی کامپیوتری بیانگر آن است که درخت سایه اندازی با ارتفاع 7.5 متر منجر به کاهش سالانه 8 تا 12 درصد (10 تا 25 دلار) از هزینه های گرمایش و سرمایش یک خانه مسکونی می گردد.
تاثیر مناظر طبیعی پیرامون آپارتمانها بر انضباط شخصی کودکان

تاثیر مناظر طبیعی پیرامون آپارتمانها بر انضباط شخصی کودکان

0
مطابق با تحقيقی در شیکاگو، دخترانی که در آپارتمانهايی با مناظر طبیعی بیشتر و سبزتر زندگی می کنند، در آزمونهای مربوط به انضباط شخصی نمرات بهتری کسب می کنند.
حرفه معماری منظر، مهمتر از آنچه فکر می کنید

حرفه معماری منظر، مهمتر از آنچه فکر می کنید

0
دامنه حرفه معماری منظر فوق العاده وسیع است و چون حرفه پیچیده ای است، مهم نیز هست. در این مطلب برخی از دلایل نشان دهنده اهمیت معماری منظر ذکر شده است.
تاثیر قابلیت پیاده روی محلات بر فعالیت فیزیکی ساکنان

تاثیر قابلیت پیاده روی محلات بر فعالیت فیزیکی ساکنان

0
قابلیت پیاده روی در طراحی واحدهای همسایگی، منجر به افزایش فعالیت ساکنان می شود. در محلات، زمان پیاده روی به منظور انجام کارها، هر هفته 70 دقیقه بیشتر است.
تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

تاثیر سایه درختان بر کارایی آسفالت

0
مطالعات نشان می دهد که آسفالت در خیابان سایه دار نسبت به خیابان بدون سایه عمر بیشتری داشته و این امر کاهش 60 درصدی هزینه حفاظت در طول 30 سال را در پی دارد.
	تاثیر ساماندهی منظر راه بر امنیت آن در تگزاس

تاثیر ساماندهی منظر راه بر امنیت آن در تگزاس

0
تحقيقاتی در رابطه با ١٠ شريان اصلی در ايالت تگزاس نشان می دهد كه ٨ مورد از اين شريانها پس از ساماندهی منظر راه كاهش قابل توجهی در تصادفات ترافيكی داشته اند.
تاثیر پوشش گیاهی و کاربری اراضی بر ترجیحات بصری رانندگان

تاثیر پوشش گیاهی و کاربری اراضی بر ترجیحات بصری رانندگان

0
تحقیقی در رابطه با ۴۰۴ راننده آمریکایی مشخص کرد که جاده هایی با منظری از انواع پوشش گیاهی و در مجاورت کاربری تجاری ارجحیت بصری بالاتری برای رانندگان دارند.
تاثیر منظر اتاقهای دو هتل در زوریخ بر میزان درآمد آنها

تاثیر منظر اتاقهای دو هتل در زوریخ بر میزان درآمد آنها

0
مطالعه دو هتل در زوریخ با معیار بالابودن هزینه و افزایش میزان اقامت نشان می دهد این دو به دلیل داشتن منظری زیبا، درآمد بیشتری نسبت به سایر هتل ها داشته اند.