سیده مطهره سقائیان

سیده مطهره سقائیان

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبيات انگليسى دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات
ویدئو: مدیریت آبهای سطحی با طراحی منظر

ویدئو: مدیریت آبهای سطحی با طراحی منظر

در این ویدئو از سری ویدئوهای آموزشی انجمن معماران منظر آمریکا (ASLA)، نحوه مدیریت آبهای سطحی با استفاده از طراحی منظر در محوطه یک دانشکده تشریح می شود.