خانه نویسندگان مطالب توسط مرضیه عمرانی

مرضیه عمرانی

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها

بررسی ژئوسنتتیک ها در معماری منظر – بخش دوم

0
ژئوسنتتیک عنوانی عمومی برای توصیف صفحات نازک و انعطاف‌پذیر است که در داخل توده خاک و یا در ارتباط با مصالح خاکی با اهداف مختلف استفاده می شوند.
ژئوتکستایل

بررسی ژئوسنتتیک ها در معماری منظر – بخش اول

0
ژئوسنتیک ها صفحات نازک و انعطاف پذیری است که در داخل توده خاک و یا در ارتباط با مصالح خاکی با اهداف مختلفی استفاده می شوند.