مریم نوروزی

مریم نوروزی

کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طراحی اکوسیستم شهری در پارک شیرکوه

طراحی اکوسیستم شهری در پارک شیرکوه

گروه معماران منظر TLS برکلی در مسابقه طراحی پارک شیرکوه در سوجو چین مطابق با دستورالعمل های کاری شهری دولت جدید، چین برنده شد.

پنج قانون یان گل برای طراحی شهرهای بزرگ

پنج قانون يان گل برای طراحی شهرهای بزرگ

يان گل در همه امور مربوط به طراحی شهری و فضای جمعی مشهور است و اعتقاد دارد ما باید در جهتی حرکت کنیم که شهرهایی قابل زندگی، سالم و ایمن طراحی کنیم.

محور پارک مرکزی شینیانگ

محور پارک مرکزی شینیانگ

محور هونان در بخش مرکزی شهر شینیانگ است. این شهر مجهز به دو پارک خطی است که متقاطع هستند. در طراحی یکی از این دو محور آب نقش عنصر پیوند دهنده را دارد.

طراحی استخر مفهومی که ذهن ناظر را به بازی می گیرد

طراحی استخر مفهومی و بازی با ذهن ناظر

در طراحی استخر مفهومی با استفاده از بازی رنگ ها و خطای چشم و البته تصور انسان از استخر، فضایی به وجود آمده که موجب تجمع مردم و ایجاد روابط اجتماعی شده است.