خانه نویسندگان مطالب توسط محمد جواد نطاق

محمد جواد نطاق

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
باغ شهری در قلب اداری شهر ژنو

باغ شهری در قلب اداری شهر ژنو

0
"فلور ورک"، باغ شهری در قلب اداری شهر ژنو است که با ارائه ترکیبی متعادل از عناصر مصنوع و طبیعی نشان داد می‌توان طبیعت را با موفقیت با اشیاء صنعتی ترکیب کرد.