خانه نویسندگان مطالب توسط مریم محسنی مقدم

مریم محسنی مقدم

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد مشهد
شانزه لیزه پاریس؛ مصداق یک محور شهری موفق

شانزه لیزه پاریس؛ مصداق یک محور شهری موفق

0
شانزه لیزه یک فضای جمعی طولی است که تناسبات نما و ریتم هماهنگ ساختمان ها در دو سوی این خیابان منجر به دید بصری خوشایندی برای افراد در محور پیاده روی می شود.