ماریا مشکات شهمیرزادی

ماریا مشکات شهمیرزادی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پیوند طبیعت و هیجان در منظر کردستان

پیوند طبیعت و هیجان در منظر کردستان

مناظر طبیعی ترکیبی از واکنشهای احساسی مثبت و منفی و هیجان را در فرد بر می انگیزند و اغلب مناظری هستند که هنوز توسط انسان دست کاری، کنترل و مدیریت نشده‌ اند.

گزارش نشست تخصصی برنامه ریزی منظر شهری

گزارش نشست تخصصی برنامه ریزی منظر شهری

سومین نشست از سلسله نشست های سرو زرین با موضوع برنامه‌ ریزی منظر شهری، دوشنبه ۳۰ فروردین ماه 1395 در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

رویکردهای برخورد با منظر طبیعی جنوب

رویکردهای برخورد با منظر طبیعی جنوب

رویکردهای برخورد با منظر طبیعی جنوب کشور باید به سمت منظر هماهنگ با طبیعت گرایش داشته و حفاظت از لکه‌ های طبیعی موجود نیز در اولویت اقدام آنها قرار گیرد.

غلبه وسایل نقلیه موتوری بر پیاده در بندر لافت

غلبه وسایل نقلیه موتوری بر پیاده در بندر لافت

در لافت سطح خانه ها بالاتر از سطح معبر قرار دارد. زندگی مردم تحت تاثیر نياز به وسایل حمل و نقل موتوری موجب شده تا ورودی منازل برای عبور موتور آماده شوند.

سیاه در طراحی؛ بی عدالتی اجتماعی در طراحی

سیاه در طراحی؛ بی عدالتی اجتماعی در طراحی

آمار نشان می دهد که میزان فارغ التحصیلان سیاه پوست در رشته منظر دانشگاه های آمریکا در حد یک درصد است. این گزارش خلاصه ای از کنفرانس بررسی این تبعیض است.

بررسی منظر شبانه میدانگاه اطراف تکیه امیر چخماق یزد

منظر شبانه میدان امیر چخماق یزد

دسته ای از فعالیت های انسانی که تا پاسی از شب ادامه می‌یابند، حیات شبانه را شکل می دهند. نورپردازی می تواند کیفیت محیطی در منظر شبانه را تقویت کند.