خانه نویسندگان مطالب توسط مریم لسان

مریم لسان

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دکتری معماری گرایش طراحی شهری
کلاه گشاد اکسپو، نقد "تیم واترمن" بر اکسپو ۲۰۱۵ میلان

کلاه گشاد اکسپو، نقد “تیم واترمن” بر اکسپو ۲۰۱۵ میلان

واترمن معتقد است که اکسپو علی رغم ظاهر فریبنده و جذابش که قصد دارد دنیایی بهتر را نوید دهد در واقع یک کلاه گشاد است که توسط غول های تجاری به سرمان می رود.