خانه نویسندگان مطالب توسط مریم لسان

مریم لسان

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دکتری معماری گرایش طراحی شهری
کلاه گشاد اکسپو، نقد "تیم واترمن" بر اکسپو ۲۰۱۵ میلان

کلاه گشاد اکسپو، نقد “تیم واترمن” بر اکسپو 2015 میلان

0
واترمن معتقد است که اکسپو علی رغم ظاهر فریبنده و جذابش که قصد دارد دنیایی بهتر را نوید دهد در واقع یک کلاه گشاد است که توسط غول های تجاری به سرمان می رود.