خانه نویسندگان مطالب توسط محمدحسین کریمی ها

محمدحسین کریمی ها

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
خلق فضای آموزشی مدرن در محوطه دانشگاه علوم کاربردی Fontys

خلق فضای آموزشی مدرن در محوطه دانشگاه علوم کاربردی Fontys

0
طراحی فضاهایی برای دعوت از دانشجویان به‌ منظور برقراری ارتباط و تعامل با یکدیگر، بهترین راه برای سرزنده کردن و رونق یک محوطه دانشگاه است.
مفهوم طراحی یکپارچه در میدان ترام در پرمرند

مفهوم طراحی یکپارچه در میدان ترام در پرمرند

0
میدان ترام در امتداد یکی از اصلی‌ ترین مسیرها به شهر پرمرند در کنار کانال نورهالنچ واقع ‌شده است. این میدان توسط دفتر طراحی NEXT طراحی ‌شده است.