خانه نویسندگان مطالب توسط مینا همتی

مینا همتی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
ایجاد کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری

ایجاد کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری

0
ساخت کمپینگ آتش در لکه های سبز شهری، ضمن تامین ایمنی شهروندان موجب کاهش آسیب آنها به مبلمان شهری و متریال فضاهایی می شود که مخصوص برپایی آتش نیستند.