نویسنده: مهدی فاطمی

دومین همایش ملی معماری منظر
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • ۰

    دومین همایش ملی معماری منظر

    سایت همایش زمان ارسال چکیده مقالات را تا ۱۰ اسفند تمدید کرده است. نتایج داوری تا ۲۰ اسفند مشخص خواهد شد و برای ارسال تا ۱۵ فروردین ۹۵ فرصت خواهد بود.