مهرداد آذین

مهرداد آذین

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
طراحی فضای چند عملکردی در ایالت والپوی هند

طراحی فضای چند عملکردی در ایالت والپوی هند

یك ساختمان عمومی چند منظوره مشتمل بر توقفگاه اتوبوس، سالن اجتماعات و پارك كودك در والپوی هند با الهام از ابرهای گذری و خاک سرخ منطقه طراحی و ساخته شده است.

مجتمع مسکونی با هدف پیاده روی خانوادگی

مجتمع مسکونی با هدف پیاده روی خانوادگی

مجتمع مسکونی “مجموعه بالاي شهر” توسعه بين دو دنيای متفاوت است و هدف آن، ايجاد فضای دوستانه پياده روی خانوادگي در مرکز منطقه شهری مبتنی بر اتومبيلها است.

برج سبز مارینا وان حاصل تعامل معماری و منظر

برج سبز مارينا وان حاصل تعامل معماری و منظر

مارينا وان پروژه ای است كه ماحصل همكاري بين معماران منظر و یک شرکت معماري است. این پروژه ويترين كار تيمي سرشار از نوآوري هایی در زمینه معماري منظر شده است.