مهدی آ طاهریان

مهدی آ طاهریان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین
پاویون ملبورن؛ نمونه ای از معماری دست ساز

پاویون ملبورن؛ نمونه ای از معماری دست ساز

این پاویون در باغهای ملکه ویکتوریای ملبورن افتتاح شده است. این طرح یکی از سازه هایی است که در راستای حرکت بین المللی معماری دست ساز به اجرا در آمده است.