خانه نویسندگان مطالب توسط سید محمد احمدشاهی

سید محمد احمدشاهی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت
مانیتورینگ فعال منظر و بنا

مانیتورینگ فعال منظر و بنا

0
فناوری مانیتورینگ می تواند بدون دخالت انسان (در محیط حساسی مانند تالاب) اطلاعات لازم را جمع آوری و در صورت لزوم (تخریب یا تغییرات آب و هوایی) هشدار دهد.