خانه نویسندگان مطالب توسط محمدرضا عادل زاده

محمدرضا عادل زاده

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
چرا اسکیس همیشه ایجاد سوال می کند؟

اسکیس و طراحی، ذهن را به سوال کردن درباره همه چیز سوق می دهد

در حین اسکیس می فهمیم که دانش ما نسبت به محیط بسیار اندک است. ترسیم به ما کمک می کند پیچیدگی های جهان را بهتر ببینیم و مهارت های ادراکی مان را افزایش دهیم.
پل دو سطحی برای عابر پیاده در پاریس

پل دو سطحی برای عابر پیاده در پاریس

این پروژه یکی از چهار پل پیاده پاریس است. زیبایی و هوشمندی پل دو سطحی که شبیه یک رود شناور بر روی رودخانه سن بوده و شکل موج دار آن منحصر به فرد است.