خانه نویسندگان مطالب توسط محمدسعید ابولقاسمی

محمدسعید ابولقاسمی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
تحلیل طرح زها حدید برای فرودگاه بین المللی پکن

تحلیل طرح زها حدید برای فرودگاه بین المللی پکن

0
زها حدید در طراحی این فرودگاه به بهینه‌ترین چیدمان فضایی و رفاه و آسایش مسافران توجه کرده و تلاش کرده از معماری سنتی چین الهام گیرد.