لادن صادقیان

لادن صادقیان

کارشناس ارشد معماری منظر از دانشگاه تهران
۱۰ نکته برجسته درباره اکسپو ۲۰۱۵ میلان برای معماران منظر

10 نکته برجسته درباره اکسپو 2015 میلان برای معماران منظر

در موضوع اکسپو باید معماران منظر بیشتری را به چالش کشید تا وارد این مباحث و گفتمان ها شوند، چرا که معماری منظر حرفه‌ای است که می تواند به خوبی رابطه بین انسان و طبیعت را درک کند و برآن تاثیر بگذارد.