خانه نویسندگان مطالب توسط لادن صادقیان

لادن صادقیان

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناس ارشد معماری منظر از دانشگاه تهران
۱۰ نکته برجسته درباره اکسپو ۲۰۱۵ میلان برای معماران منظر

۱۰ نکته برجسته درباره اکسپو ۲۰۱۵ میلان برای معماران منظر

0
در موضوع اکسپو باید معماران منظر بیشتری را به چالش کشید تا وارد این مباحث و گفتمان ها شوند، چرا که معماری منظر حرفه‌ای است که می تواند به خوبی رابطه بین انسان و طبیعت را درک کند و برآن تاثیر بگذارد.