خانه نویسندگان مطالب توسط کسری کرمی

کسری کرمی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و انرژی دانشگاه تهران
نقدی بر آستانه مسیر ورودی به محوطه خالدنبی

نقدی بر آستانه مسیر ورودی به محوطه خالدنبی

0
برای طراحی و سازماندهی ورودی مسیر دسترسی به بقعه و گورستان خالد نبی، چیرگی طبیعت بر محیط مصنوع به عنوان قانونی اصلی باید مورد توجه قرار گیرد.
نقدی بر گردشگری تاریخی در شهر اصفهان در ایام نوروز

نقدی بر گردشگری تاریخی در شهر اصفهان در ایام نوروز

0
در گردشگری تاریخی اصفهان کفه بخش سرگرمی از دانستنی و تجربه کردنی برای گردشگر سنگینتر می شود. باید با تصحیح رویه از تغییر ماهیت گردشگری تاریخی جلوگیری کرد.
تحلیلی بر بهره برداری گردشگران از سواحل بندر انزلی در نوروز

تحلیلی بر بهره برداری گردشگران از سواحل بندر انزلی در نوروز

0
جاذبه مهم بندر انزلی ساحل آن است که هنگام آرامش دریا، مکان قدم زدن و دویدن و بازی، صرف غذا و استراحت و محل قایق هایی می شود که مردم را در دریا می گردانند.