کیانوش اکبری

کیانوش اکبری

اهداف، نیازها و روشهای طراحی منظر راه های شهری

اهداف، نیازها و ویژگی های طراحی منظر راه

طراحی منظر راه ها بخش جدایی ناپذیر از برنامه‌ریزی منظر را شکل می‌دهد که هدف آن تبدیل شهرها به مکان‌های بهتر برای زندگی است تا از لحاظ بصری چشم نواز باشند.