سيد هادی پور رضا

سيد هادی پور رضا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه محقق اردبیلی
هویت رنگی در نیشابور

هویت رنگی در نیشابور

نیشابور شهری است که محصول اصلی آن فیروزه است و این کیفیت رنگی را داراست، به گونه ای که این کیفیت، در فروشگاه های شهر به دلیل وجود ویترین و تابلوها، با همان پس زمینه رنگی فیروزه ای، نمود پیدا می کند.

هویت بی رنگ

هویت بی رنگ

نمای اصلی ساختمان سینما گل سرخ که همیشه با همان سنگ و رنگ منحصربفردش نماد سینمایی بندر انزلی بود این روزها با رنگ آمیزی بدون هویت و نامرتبط و انتخاب رنگها بدون توجه به سابقه این سینما چهره ای ناخوشایند به این مکان داده است.

تداوم کیفیت شهر در سوغات آن

تداوم کیفیت شهر در سوغات آن

خاطره‌ سفر با سوغات زنده می‌ شود. سوغاتها تجسمی از سنتهای رایج در مکان هستند. می‌ توان تزیینات، اتمسفر و خلق‌ و خوی مردم را در تحفه‌ های سفر آن پیدا کرد.

خاطره جمعی، پدیده‌ای هویت‌ ساز

خاطره جمعی، پدیده‌ای هویت‌ ساز

مسجد سرخی بندرانزلی به‌ یکباره به ساختمانی مکعبی و بدون حیاط تبدیل‌ شده و حتی نام آن تغییریافته است. این دگرگونیهای غیر اصولی، خاطره مکان را مخدوش می کنند.

تقابل سنت و مدرنیته در ماسوله

تقابل سنت و مدرنیته در ماسوله

روستای ماسوله درراستای مدرن شدن درگیر تغییرات کالبدی است که منظر آن را دگرگون کرده است. منظر اصیل این روستا در معرض خطر است.

سیلوئت شهر انزلی در ذهن مخاطب

سیلوئت شهر انزلی در ذهن مخاطب

تصویر جرثقیل های مثلثی گمرک یکی از مهمترین تصاویر ذهنی است که انزلی را به عنوان بندری فعال به تصوير مي كشد این چشم انداز در واقع سیلوئت شهر انزلی است.

تاثیر پیاده محوری بر رونق خیابان

تاثیر پیاده محوری بر رونق خیابان

پیاده راهها، جداره های تجاری و انسان محوری؛ سه مورد مهم در طراحی شهر محسوب می شوند. پیاده محور کردن خیابان علم الهدی در شهر رشت به کیفیتهای شهری افزوده است.