حسین اویسی

حسین اویسی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری موسسه آموزش عالی آ.ب.آ آبیک
استراتژیهای احیاء کننده فضاهای باز شهری

استراتژیهای احیاء کننده فضاهای باز شهری

یک فضای عمومی تخریب شده به عنوان نمونه طراحی، اجازه می دهد تجربیات با هدف ساخت کیفیت جدید زندگی در مسکن، فضاها، محیط و تعاملات اجتماعی گسترش پیدا کند.

طرح نیمه شفاف سالن ارکستر سمفونی چین

طرح نیمه شفاف سالن ارکستر سمفونی چین

سالن نیمه شفاف ارکستر پکن به عنوان اولین جایگاه دائمی ارکستر سمفونی و همچنین محلی برای تبادل فرهنگی و جایگاهی جدید برای موسیقی کلاسیک چین به شمار می رود.