هانیه نظری

هانیه نظری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
معبد آناهیتا فضایی در ستایش آب

معبد آناهیتا، فضایی در ستایش آب

در معبد آناهیتا تقارن و تعادل وجود دارد که با تصور وجود آب در فضای خالص معبد کامل می شود و مخاطب را به خوبی با نیت و تفکر ساسانیان درباره آب آشنا می سازد.