خانه نویسندگان مطالب توسط هنگامه نخجوان شهرکی

هنگامه نخجوان شهرکی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مقدار بی نظمی در هنر و طراحی

مقدار بی نظمی در هنر و طراحی

0
محاسبه واسطه ای برای هنر است تا ابزاری برای ایجاد هنر، به سبب اینکه اتفاقی بودن از حیطه اختیار انسان خارج است. به همبن جهت بی نظمی در طراحی اتفاق می افتد.
بازی مبتنی بر تعامل با طبیعت در مرکز مراقبت کودکان

بازی مبتنی بر تعامل با طبیعت در مرکز مراقبت کودکان

0
مفهوم بازی طبیعی در واقع به دنبال طراحی انواع بازی است که به کمک هم محیطی تعاملی و طبیعی را ایجاد کند تا کودکان با تعامل با اجزای آنها به کشف محیط بپردازند.