هدا حسینی

هدا حسینی

كارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر و معماری پارس
قلمه های کاربردی در باغ کاترین

قلمه های کاربردی در باغ کاترین

در باغ کاترین با قرار دادن شاخ و برگ درختان هرس شده در خاک مساعد محیطی را برای پرورش درختان جدید ایجاد کرده اند و منظره ای متفاوت را خلق کرده است.

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

پراکندگی دیوارنگاری در بافت تاریخی یا مدرن و گستره موضوعات آن در روسیه، به فراخور محل اجرا متفاوت است. نقش سیاست و تاریخ نیز در شکل گیری آنها پر رنگتر است.

تبدیل عنصر عملکردی به عنصر زیبایی شناسانه

تبدیل عنصر عملکردی به عنصر زیبایی شناسانه

کارایی موش گیرها در جلوگیری از ورود حیوانات جونده به انبار بوده است. اما به تدریج از یک عنصر ساختاری و کارکردی به عنصری زیباشناسانه تبدیل شده اند.