خانه نویسندگان مطالب توسط هدا حسینی

هدا حسینی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
كارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر و معماری پارس
قلمه های کاربردی در باغ کاترین

قلمه های کاربردی در باغ کاترین

0
در باغ کاترین با قرار دادن شاخ و برگ درختان هرس شده در خاک مساعد محیطی را برای پرورش درختان جدید ایجاد کرده اند و منظره ای متفاوت را خلق کرده است.
دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

دیوارنگاری در منظر شهری روسیه

0
پراکندگی دیوارنگاری در بافت تاریخی یا مدرن و گستره موضوعات آن در روسیه، به فراخور محل اجرا متفاوت است. نقش سیاست و تاریخ نیز در شکل گیری آنها پر رنگتر است.
تبدیل عنصر عملکردی به عنصر زیبایی شناسانه

تبدیل عنصر عملکردی به عنصر زیبایی شناسانه

0
کارایی موش گیرها در جلوگیری از ورود حیوانات جونده به انبار بوده است. اما به تدریج از یک عنصر ساختاری و کارکردی به عنصری زیباشناسانه تبدیل شده اند.