خانه نویسندگان مطالب توسط حسین هادی زاده صفاری

حسین هادی زاده صفاری

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
ساماندهی پارک جنگلی فلوید فورک بر اساس گذشته صنعتی آن

ساماندهی پارک جنگلی فلوید فورک بر اساس گذشته صنعتی آن

0
فلوید فورک یک پارک جنگلی همجوار با محلات شهری است که به محلی برای گذران اوقات فراغت، ورزش و حفظ میراث صنعتی این منطقه بدل شده است.