خانه نویسندگان مطالب توسط هما بکرایی

هما بکرایی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
پنج نکته در احیاء یا طراحی پارک محلی

پنج نکته در احیاء یا طراحی پارک محلی

1
معماران منظر Kinnear، پنج نکته ساده اما کلیدی در خصوص طراحی و بازسازی یک پارک را در اختیار سایر طراحان گذاشته اند که به طور قطع دارای کارایی مطلوب هستند.