خانه نویسندگان مطالب توسط حامد عبداللهی

حامد عبداللهی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شیراز
مینیاتور از کتاب ظفرنامه تیموری

گزارش نشست باغ های تیموری و گورکانی در منابع مکتوب فارسی

0
نشست پنجم از سلسله نشست های تخصصی است که در مورد باغ هاي جهان است با موضوع « باغ های تیموری و گورکانی در منابع مکتوب فارسی» با سخنرانی دکتر علی اسدپور در تاریخ ٢٨ آذر ماه برگزار گردید.