فاطمه زرینه زاد

فاطمه زرینه زاد

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

نقش اسطوره ها و باورها در نامگذاری مکانهای جزایر هرمز و قشم

اسم یک منطقه برگرفته ار پیشینه، کارکرد و باور مردمان آن است. گاه عملکرد محیط بر نامگذاری آن تاثیرگذار است و گاه نام آن منجر به شکل گیری عملکردی خاص می شود.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.