خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه طورچی مقدم

فاطمه طورچی مقدم

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نخستین برنامه عصرانه سینما و منظر؛ فیلم “بهار، تابستان، پاییز، زمستان … و بهار”

0
اولین برنامه نمایش فیلم و نقد آن با عنوان عصرانه سینما و منظر و با رویکرد منظرین با همکاری کارگاه نوآوری هفت و هشت در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
راهکارهای حفظ پایداری اقتصادی ساکنان بومی روستای درک

راهکارهای حفظ پایداری اقتصادی ساکنان بومی روستای درک

0
در مناطق توریستی، ساکنین بومی می توانند با ارائه خدمات به مسافران، علاوه بر فراهم کردن زمینه آشنایی آنان با فرهنگ و رسوم شان، منبع درآمدی نیز داشته ‌باشند. اما مسئله تنها یک منبع درآمد موقت نیست، بلکه یافتن راه حلهایی است که موجبات پایداری اقتصادی را فراهم کند.