فاطمه زهرا تکین

فاطمه زهرا تکین

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
دوچرخه سواری روی سقف

دوچرخه سواری روی سقف

یک شرکت هلندی پیست دوچرخه ای در چین طراحی کرده که به عنوان یک مکان توریستی عمل خواهد کرد. طرح این پیست دوچرخه سواری یک تفسیر کاملاً کاربردی از پاگوداست.

روسیه و شش پروژه برتر آن در قرن اخیر

روسیه و شش پروژه برتر آن در قرن اخیر

تاریخ غنی کشور روسیه و سقوط کمونیسم دورانی جدید در معماری آن رقم زده است. در این مطلب شش اثر معماری روسیه در قرن اخیر که تحول ایجاد کرده اند معرفی شده اند.