خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه رضوی

فاطمه رضوی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
پارک ملت به مثابه تفرجگاهی در کنار هیاهوی خیابان ولیعصر

پارک ملت به مثابه تفرجگاهی در کنار هیاهوی خیابان ولیعصر

0
پارک ملت می تواند به نیازهای مخاطبان از قشرها و سلایق و سنین مختلف پاسخ دهد و فضای مناسب ایجاد کند که بتوانند نیازهای تفریحی و اجتماعی خود را برطرف کنند.