خانه نویسندگان مطالب توسط فاضل فربین

فاضل فربین

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر تهران
نگاهی گذرا به فعالیتهای سزار پلی

نگاهی گذرا به فعالیتهای سزار پلی

0
تنوع روشها و مکانها عنوان کارت ویزیت سزار پلی معمار آمریکایی تبار و متولد آرژانتین است و هر پروژه وی یک تجربه منحصربفرد برای او به شمار می رود.