خانه نویسندگان مطالب توسط فرشته بابایی

فرشته بابایی

2 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

تنوع؛ رمز موفقیت فضای عمومی

1
انعطاف پذیری در فضای عمومی به چندعملکردی شدن آن منجر می شود.کلید موفقیت میدان پایونیر، وجود تنوع، مدیریت حرفه ای کارکردها، موقعیت مناسب و طراحی ساده آن است.
کارخانه ای همساز با زمین

کارخانه ای همساز با زمین

1
تکنیکی که بتوانیم با آن کارخانه هایی که اغلب محیط مطلوبی برای شهروندان نیستند را به گونه ای طراحی کنیم تا مکانی سرزنده باشد، بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود.